Mål og rammer for grenarbejdet i Møllegruppen 2007  
 
Indledning:
 
Med “Mål og rammer for grenarbejdet i Møllegruppen” håber gruppens ledere at få et redskab, som både kan anvendes i ledernes egen planlægning men også for forældrene til at få et indblik i spejderarbejdet i gruppen. Indholdet er opdelt grenvis startende med mikrogrenen (6-8 år), minigrenen (8-10 år ) herefter junior- (10-12 år) spejder (12- 16 år) og seniorgrenen også kaldet “Klanen” (16-23 år). Det skal understreges at uanset, at der et naturligt forløb fra at være mikrospejder til at blive seniorspejder, kan enhver, som får lyst til at blive spejder, starte når som helst.
 
Formål:

Udgangspunkt for gruppens arbejde er Det Danske Spejderkorps (DDS) principper nærmere beskrevet under “formål” og “arbejdsgrundlag” i korpsets Grundlov. Heraf fremgår det, at DDS har til formål at udvikle børn og unge til ansvarsbevidste og selvstændige mennesker gennem et spændende og udviklende miljø med udgangspunkt i friluftslivet.
 Med udgangspunkt heri er formålet med dette arbejdsgrundlag :

 

 • At sikre, at der i gruppens arbejde er en blå tråd, så spejderne får en sammenhængende oplevelse igennem årene i gruppen.
   
 • At sikre, at den en enkelte spejder får en naturlig overgang fra den ene gren til den næste.
 • At sikre, at vi tager udgangspunkt i de samme principper for, hvordan vi tilstræber at arbejde med den enkelte spejder/patrulje, som:
 • Giver forståelse for de sociale relationer i patruljen, som er basis for patruljens samarbejde.
 • Udvikler og vedligeholder færdigheder
 • At den enkelte spejder medvirker i forskellige sammenhæng enten som deltager, instruktør eller ansvarlig alt efter viden og erfaring.
 • At der arbejdes udfra forløbstanken “idé, mål, plan, gennemførelse og evaluering” alt efter alder og kunnen.
 • Mål og rammer ændrer sig jo løbende, hvorfor dette grundlag som en selvfølge bør tilrettes løbende.

 

Metode:

Ovenstående mål søges nået dels gennem de enkelte grenes egne møder og turer, men også gennem fælles mødedage og turer, hvor den enkelte spejder også lærer gruppens øvrige grene og spejdere.  For sæsonen 2007-2008 vil gruppens ledere forsøge at tilrettelægge arbejdet mere projektorienteret, hvor der blandt andet tages udgangspunkt i den gensidige inspiration som kan nås lederne i mellem dels i forberedelsesfasen og dels ved gennemførelsen af projektet samtidig med at
 
Mål og rammer for mikrogrenen:

Mikrospejderne er en forsmag på et langt og spændende spejderliv, som er sjovt, udfordrende og fundamentet for mange års kammeratskab. Mikrospejderne i Møllegruppen har forældrene med i det omfang de har tid og lyst og meget gerne som medarrangør/initiativtager til en aktivitet.


Mikrospejderne består ideelt af op til 10-15 børn. Mikroarbejdet foregår fortrinsvis samlet i hele flokken. Ved nogle aktiviteter kan flokken opdeles i patruljer på 4-5 mikrospejdere, med en voksen leder pr. patrulje.  Mikrospejderne skal opleve tryghed og glæde ved at gå til spejder og gøre noget sammen med andre.
 
Rammer:
 Rammerne for mikrospejderne er nærmiljøet, naturen og ofte ved Uglers Hytte og i vintermånederne i Børnekulturhuset.
 
Mål:
 Overordnet mål for mikrospejderne:

 •  spændende oplevelser i naturen
 • lære at bruge sine sanser ved at opdage, lytte til og røre ved
 • kreativitet inden og udendørs
 • synge, lege og fortælle historier
 • uforpligtende samvær med andre.
 • gennem oplevelser og udfordringer skal mikrospejderne erfaringsområder udvides. Selvstændighed og evne til at samarbejde skal udvikles. Lysten til at bruge fantasi og at være kreativ skal opmuntres, og den enkeltes selvtillid skal styrkes.
 • mikrospejderne skal opleve værdien af :
 • at have indflydelse
 • at DERES mening betyder noget
 • at blive taget alvorligt.
 • Mødet starter og slutter altid med et råb.
 • Medbestemmelser
 • Mikrospejderne skal være med til at bestemme og vælge, men hertil behøver de hjælp. Vi hjælper dem på to måder
 • ved at medbestemmelsen er på kort sigt, således at mikrospejderen lettere kan overskue beslutning/valg.
 • mikrospejderne skal have mulighed for, sammen med lederen, at forme og påvirke idéerne.
 • den voksne leder
 • lederens opgave er at støtte stimulere og opmuntre hver enkelt mikrospejder. Den voksne leder:
 • planlægger arbejdet
 • giver mikrospejderne mulighed for at påvirke programmet
 • er opmærksom på at få alle med, tilgodese alle
 • planlægge aktiviteter, der stimulerer mikrospejderne i deres udvikling
 • opmuntre og begejstre, så alle får lyst til at deltage aktivt i aktiviteterne
 • har tæt kontakt til mikrospejderne
 • giver mikrospejderne mulighed for at opdage, opleve og eksperimentere
 • et det gode eksempel
 • sørger for sammenhæng til resten af gruppe, divisionen og korpset
 • vurdere arbejdet i forhold til egne såvel som korpsets mål.
   

Mål og rammer for minigrenen:

I minigrenen, som for øjeblikket er gruppens yngste gren, lægges der vægt på en god og solid introduktion til en lang spejdertid. Det er dog ingen forudsætning for at få en lang og god spejdertid, at man er begyndt som lille minispejder.


“Ud i naturen” og friluftsliv er to vigtige overordnede hovedpunkter for spejdernes tid i minigrenen, og en stor del af spejderarbejdet foregår udendørs. I forår og efterårsmånederne holdes møderne ofte ved Uglers hytte i Kirkelte Hegn, og i vinterperioden er Børnekulturhuset ramme for møderne.
 

Minispejderne trænes dels i personlige færdigheder, dels i patruljefærdigheder, og vi bruger korpsets arbejdsstof og uddeler mange mærker. Der arbejdes på, at en minispejder i et 2-årigt forløb skal have mulighed for at tage samtlige mærker. I perioder bliver enkelte mærker prioriteret højere end andre, og der er vil være emner og forløb, som minispejderen gennemgår to gange.


I arbejdsstoffet findes “Hej mini”, “Aktivitetsbog”, “Ledervejledning” og “Huskuvittens store bog” . Huskuvitten er en lille fantasifigur, der kan bruges i rammesammenhæng, og det gør vi af og til. “Hej mini” er miniernes egen lille bog, der altid skal være i spejderlommen. Heri kan minierne finde et sammendrag af alle de forskellige emner, som vi arbejder med. “Aktivitetsbogen ” indeholder en beskrivelse af samtlige mærker med gode idéer til aktiviteter og lege, der hører til hvert emne.
 

 Mærker fra arbejdsstoffet

 •  Snitter og Savfører hører til det allerførste, som minispejderen stifter bekendtskab med. De lærer at håndtere kniv og sav, de lærer slibning og vedligeholdelse og ikke mindst sikkerhedsreglerne ved brug af værktøjet. Der aflægges prøve inden sikkerhedsbeviset er i hus.
 • Klar dig selv er ofte et af de første emner, der tages fat på efter en sommerferie. Her arbejdes med trafik, koder, 1. hjælp og “de 5 sanser”. Det er et ret omfattende mærke, men giver en træning i mange vigtige spejderfærdigheder.
   
 • Ud i naturen indgår ofte som en integreret del af møderne. Især når møderne holdes i Uglers hytte. Ofte er foråret en god tid til fordybelse i skovens dyr og planter.
   
 • Lejrliv er et vigtigt mærke, som dog først kan tages på en sommerlejr. Der er naturligvis en del træning, som går forud for en sommerlejr som teltrejsning og pakning af køkkenkasser, og flere delelementer arbejdes der løbende med, f.eks. båltænding. Der laves lette retter over bål til møderne (pandeboller, snobrød, pandekager), og på sommerlejr eller andre teltlejre deltager minierne i forberedelser og tilberedning af bålmad. Knob og besnøringer hører også under dette mærke, men for at forkorte ventetiden, inden alle emner indenfor mærket er gennemført, har vi med stor succes indført “Møllegruppens knobbevis”, som er et lille scorekort i plastikchartek.
   
 • Kort og kompas indgår også i dette mærke med en introduktion til dette store emne. Minierne lærer de 8 verdenshjørner, lærer at finde nord på kortet og kompasset. Løb efter kort i mindre omfang.
   
 • Øksesvinger er et mærke, som vi har valgt at lade de ældste minier arbejde med. Som ved Snitter og Savfører er sikkerhedsreglerne meget vigtige, f.eks. forlanger vi lædersko/støvler. Alt arbejde med økse foregår under konstant lederkontrol og overvågning. Der laves en “økseprøve” før mærket kan syes på uniformen.
   
 • Håndelag er et mærke, som let lader sig indpasse i et emne eller forløb, fordi det lægger op til arbejde med hobby-agtige ting. F.eks. at sy lejrkapper, fremstille dukker til dukketeater, bygge fuglekasser mm.
   
 • Sundhed og bevægelse arbejder vi ofte med i forbindelse med miniernes første tur, der typisk vil være en vandre- eller cykeltur til en hytte i nærområdet. Ofte kan 10 km eller 5 km mærket indgå i denne sammenhæng. Planlægning af menu og deltagelse i madlavning på turen er en del af emnet. Hygiejne både den personlige, men også madhygiejne er vigtig og indøves fra begyndelsen.
   
 • Drama bruges både i det daglige til møderne og på turene. Vi synger meget, og alle møder indledes med en sang efterfulgt af en leg. Når Drama bruges som emne, har minierne tidligere opført skuespil og dukketeater med stor succes. På lejr er drama en uundværlig del af lejrbålunderholdningen.
   
 • Vandaktiviteter spænder lige fra en tur i svømmehallen med lege og løb i bassinet til bygning af tømmerflåder eller kajaksejlads. Badereglerne indlæres som en naturlig del af emnet.
   
 • Vi og verden er et stort og spændende emne, der har til formål at sætte minispejdernes egen lille (spejder)verden i perspektiv. Aktiviteterne spænder vidt lige fra lege og madlavning fra fjerne egne til håndværk og historier fra Danmarks historie. DDS har samarbejde med bl.a. Ghana, og der findes flere hæfter med forslag til spændende aktiviteter. Møllegruppen har en venskabsgruppe i Polen, som vi håber at se mere til i årene fremover.
   

 Som minispejder kommer man på sin første spejderlejr i trygge rammer med sin egen gren. Senere udvides horisonten og andre grene og hele gruppen inddrages. Minigrenen deltager i divisionens arrangementer og ligeledes i de fælles arrangementer og gruppeture, der foregår i Møllegruppen. Derudover deltager grenen i “Ansgariaden” sammen med flere spejdergrupper fra Nordsjælland. Sommerlejren kan være med hele gruppen eller en grensommerlejr ofte på en spejdercenter. Minierne deltager på Blå Sommer (I 2004 i 5 dage).

 
Minispejderne er inddelt i 3 patruljer, og der bruges megen energi på at indøve gode patruljevaner og dyder:

 

 • Patruljen stiller op ved siden af hinanden/ sidder ved siden af hinanden i rundkreds ved mødets start og ved mødets slutning
 • Patruljen trænes i samarbejde og sammenhold (ingen forlader sin patrulje f.eks. på et løb)
   
 • Patruljen får stillet en opgave samlet, og afleverer resultatet samlet
   
 • Patruljen skal være et rart sted at være
   
   

Ydre patruljepræg :

 • Patruljenavn, Skovmår, Odder, Bæver
 • Patruljestander
 • Patruljefarver, rød, blå og lilla
 • Patruljelogo
   

Patruljeledere og assistenter udnævnes og får uddelt røde patruljelederstriber ved en lille ceremoni.


Minispejdernes forældre inviteres til minimum 2 møder om året, et hyggemøde i slutningen af november og det sidste møde før sommerferien med sommerlejrinformationer. Der plejer at være et meget fint fremmøde. På weekendture og sommerlejr har vi haft held til have en eller to forældre med som hjælpere, og disse forældre får en tættere tilknytning til Møllegruppen, og det ender en gang i mellem med en ny assistent eller leder.
 
Mål og rammer for juniorgrenen:

Juniorgrenen tager imod spejdere såvel fra minigrenen ved den årlige oprykning, som nye udefrakommende juniorer.  I juniorgrenen er spejderne ved at have opnået en modenhed og et erfaringsgrundlag, der betyder, at der kan stilles lidt sværere opgaver, hvor ikke alt er givet på forhånd. (en start på “learning by doing”).


Der tages udgangspunkt i juniorgrenens arbejdsstof “Mælkevejen” og juniorarbejdet baseres på projekter, der løses i fællesskab. De enkeltes færdigheder skal i fællesskab bidrage til løsninger.  Der lægges stor vægt på evnen til samarbejde, lysten til at lære fra sig og lysten til at modtage lærdom fra sine kammerater.  Som i minigrenen arbejdes der ligeledes med muligheden for at opnå mærker indenfor arbejdsstoffet.


Alle nye juniorer får udleveret en “Hej junior”, når de starter.  Der arbejdes med følgende emner, hvor patruljen eller den enkelte spejder forventes at tilegne sig disse færdigheder eller “få kendskab til” emnerne.
 
Lejrsport:
 
Emne
 
Patrulje
 
Individuelt
 


Optage og nedtage telt
 
X
 
 
 


Indrette en lejrplads
 
X
 
 
 


Kunne lave mad over bål eller stormkøkken med hjælp
 
X
 
X
 


Kende og kunne anvende vinkel- kryds- og ottetalsbesnøringer
 
X
 
X
 


Kunne bygge simple ting i rafter
 
X
 
X
 


Kunne bygge en tømmerflåde med voksen hjælp eller tilsvarende større pionerarbejder
 
X
 
 
 


Vise at man fortsat kan reglerne for anvendelse af kniv, økse og sav
 
 
 
X
 


Kunne de 5-6 grundlæggende knob
 
 
 
X
 


Kunne hejse og nedtage et flag
 
X
 
X
 

Orientering:
 


Emne
 
Patrulje
 
Individuelt
 


Kunne findevej via et 4 cm kort og et Orienteringskort
 
X
 
 
 


Kende de vigtigste kortsignaturer
 
 
 
X
 


Kende kompassets 16 retninger
 
 
 
X
 


Kunne gå en kompasgang
 
 
 
X
 

Signalering og koder:
 


Emne
 
Patrulje
 
Individuelt
 


Kende morsealfabetet
 
 
 
X
 


Kunne sende og modtage en simpel morsemelding med brug af flag
 
X
 
 
 


Kendskab til koder
 
X
 
 
 

           
 Klar dig selv:
 


Emne
 
Patrulje
 
Individuelt
 


Kunne pakke sin egen rygsæk
 
 
 
X
 


Første hjælp
 
X
 
X
 

Hike og “km” vandringer:
 


Emne
 
Patrulje
 
Individuelt
 


20 – 50 km
 
 
 
X
 

Mål og rammer for spejdergrenen:
Spejdergrenen adskiller sig først og fremmest fra mini- og juniorgrenene ved at strække sig over en 4-årig periode og ved møderne som udgangspunkt går fra at være voksen styret til at det er de ældste spejdere (som regel patruljelederne og patruljeassistenterne), som står for patruljens egne møder og turer.


Spejderne i spejdergrenen er i alderen 12 til 16-17 år og er fordelt i troppens patruljer. Patruljerne, Slørugler (hvid), Natugler (sort) og Hornugler (grå), består som regel af både drenge og piger.


Spejdergrenens arbejde tager altovervejende udgangspunkt i det erfaringsgrundlag, som spejderne har opnået i juniorgrenen. Når spejderne forlader troppen er målet, at den enkelte spejder skal have nået et niveau, hvor de vil være i stand til at planlægge og gennemføre ture i Norden herunder fjeldvandring.


De nye spejdere i troppen vil fra august og frem til efterårsferien være samlet i en spirepatrulje, hvor tropslederen og tropsassistenterne vil fungere som patruljeleder og patruljeassistenter. Arbejdsstoffet er koncentreret omkring “Hej Spejder” hvor den enkelte spejder skal igennem den grundlæggende “spejderviden/-kendskab” og vil således kunne erhverve første del af “Regnbuen.”

Gennem denne møderække vænnes de nye spejdere til troppens arbejdsform samtidig med, at lederne lærer den enkelte spejder at kende og ikke mindst lærer de nye de “gamle” spejdere i troppens patruljer at kende.

Troppens patruljeledere og -assistenter samles i PL/A-patruljen, hvor det er tropslederen og tropsassistenterne, der står for møderne. Mødernes indhold går fra praktisk instruktion i diverse praktiske færdigheder til ledelse og konfliktløsning mv.

Der lægges vægt på at få spejderne til forstå, at det at være spejder er en holdsport på linie med fodbold. Dvs. det er svært at undvære sine patruljekammerater, især når man er på løb.
 I spejdergrenen har den enkelte patrulje en modenhed og et erfaringsgrundlag der betyder, at der kan stilles lidt svære opgaver, hvor ikke alt er givet på forhånd. Dvs. “learning by doing” er ofte udgangspunktet for de opgaver patruljerne bliver stillet overfor.

Som i de øvrige grene arbejdes der ligeledes med mærker indenfor arbejdsstoffet. Men først og fremmest tages der udgangspunkt i “Regnbue-forløbet”, som er en væsentlig del af arbejdsstoffet i spejdergrenen. Alle nye spejdere får udleveret en “Hej spejder” når de starter.
 I den periode den enkelte spejder er i troppen er tanken et vedkommende skal have haft chancen for mindst 1-2 udlandsture heraf en i vildmarken.

Der arbejdes med følgende emner, hvor patruljen eller den enkelte spejder forventes at tilegne sig disse færdigheder eller “få kendskab til” emnet. For at få et mærke kræves dog som regel en længere varende indsats:
 
Pioner:

 • Bygning af større ting som tårne mv.
 • Kulsø
 • Rebslagning
 • Splejsning
 • Klatring på klatrevæg
 • Orientering:
 • Kompas
 • O-kort
 • 4 cm kort
 • 2 cm kort
   

Natur og miljø:

 • “Woodcraft”
 • Fra jord til bord
   

Kultur:

 • Teatertur
 • Biograftur
 • Optagelse af egen film
   

   

Kulturhistorie:

 •   Kulturhistorie gennem emne-orienterede ture og turneringer
 • Museumsbesøg
 • Spejderbevægelsen
 • International spejd
   
   

Lejrliv:

 •  Kunne etablere sig med en lejrplads
 •  Madlavning over bål, herunder indkøb
 • Madlavning på stormkøkken
   

Signalering:

 • Morse
 • SMS
   

Mål og rammer for seniorgrenen.
 

 • I seniorgrenen arbejdes der ikke længere i faste patruljer.
 • 16-23 år
 • Brævandring
 • Fjeldklatring
 • Europature
 • Jamboree
 • Andre projekter