Mikro (6-7 år)

Mikro (6-7 år)

 

Mikrospejderne er en forsmag på et langt og spændende spejderliv, som er sjovt, udfordrende og fundamentet for mange års kammeratskab.

 

Mikrospejderne i Møllegruppen kan have forældrene med i det omfang de har tid og lyst og meget gerne som medarrangør/initiativtager til en aktivitet. Mikrospejderne består ideelt af op til 10-15 børn. Mikroarbejdet foregår fortrinsvis samlet i hele flokken. Ved nogle aktiviteter kan flokken opdeles i patruljer på 4-5 mikrospejdere,med en voksen leder pr. patrulje.

 

Mikrospejderne skal opleve tryghed og glæde ved at gå til spejder og gøre noget sammen med andre. Rammerne for mikrospejderne er nærmiljøet, naturen og ofte ved Uglers Hytte og i vintermånederne i Børnekulturhuset. Målene er, oplevelser i naturen - bruge sine sanser ved at opdage, lytte og røre, kreativitet inden- og udendørs - synge, lege og fortælle historier uforpligtende samvær med andre.

 

”Ud i naturen” og friluftsliv" 
Er to vigtige overordnede hovedpunkter for spejdernes tid i minigrenen, og en stor del af spejderarbejdet foregår udendørs. I forår og efterårs-månederne holdes møderne ofte ved Uglers hytte i Kirkelte Hegn, og i vinterperioden er Børnekulturhuset ramme for møderne.
Minispejderne trænes dels i personlige færdigheder, dels i patruljefærdigheder, og vi bruger korpsets arbejdsstof og uddeler mange mærker. Der arbejdes på, at en minispejder i et
2-årigt forløb skal have mulighed for at tage samtlige mærker. I perioder bliver enkelte mærker prioriteret højere end andre, og der er vil være emner og forløb, som minispejderen gennemgår to gange.

 

I arbejdsstoffet findes ”Hej mini”, ”Aktivitetsbog”, ”Ledervejledning” og ”Huskuvittens store bog” . Huskuvitten er en lille fantasifigur, vi bruger af og til. ”Hej mini” er miniernes egen lille bog, der altid skal være i spejderlommen. Heri kan minierne finde et sammendrag af alle de forskellige emner, som vi arbejder med. Aktivitetsbogen ” indeholder en beskrivelse af samtlige mærker med gode idéer til aktiviteter og lege, der hører til hvert emne

 

Mini (8-9 år)

Mini (8-9 år)

 

Minispejderne er en forsmag på et langt og spændende spejderliv, som er sjovt, udfordrende og fundamentet for mange års kammeratskab.

 

Minispejderne i Møllegruppen kan have forældrene med i det omfang de har tid og lyst og meget gerne som medarrangør/initiativtager til en aktivitet. Minispejderne består ideelt af op til 10-15 børn. Miniarbejdet foregår fortrinsvis samlet i hele flokken. Ved nogle aktiviteter kan flokken opdeles i patruljer på 4-5 mikrospejdere,med en voksen leder pr. patrulje.

 

Spejderne skal opleve tryghed og glæde ved at gå til spejder og gøre noget sammen med andre. Rammerne for minispejderne er nærmiljøet, naturen og ofte ved Uglers Hytte og i vintermånederne i Børnekulturhuset. Målene er, oplevelser i naturen - bruge sine sanser ved at opdage, lytte og røre, kreativitet inden- og udendørs - synge, lege og fortælle historier uforpligtende samvær med andre.

 

”Ud i naturen” og friluftsliv" 
Er to vigtige overordnede hovedpunkter for spejdernes tid i minigrenen, og en stor del af spejderarbejdet foregår udendørs. I forår og efterårs-månederne holdes møderne ofte ved Uglers hytte i Kirkelte Hegn, og i vinterperioden er Børnekulturhuset ramme for møderne.
Minispejderne trænes dels i personlige færdigheder, dels i patruljefærdigheder, og vi bruger korpsets arbejdsstof og uddeler mange mærker. Der arbejdes på, at en minispejder i et
2-årigt forløb skal have mulighed for at tage samtlige mærker. I perioder bliver enkelte mærker prioriteret højere end andre, og der er vil være emner og forløb, som minispejderen gennemgår to gange.

 

I arbejdsstoffet findes ”Hej mini”, ”Aktivitetsbog”, ”Ledervejledning” og ”Huskuvittens store bog” . Huskuvitten er en lille fantasifigur, vi bruger af og til. ”Hej mini” er miniernes egen lille bog, der altid skal være i spejderlommen. Heri kan minierne finde et sammendrag af alle de forskellige emner, som vi arbejder med. Aktivitetsbogen ” indeholder en beskrivelse af samtlige mærker med gode idéer til aktiviteter og lege, der hører til hvert emne

Junior (10-11 år)

Junior (10-11 år)

 

Hos Karlebo spejderne er juniorerne mellem 10 – 12 år. Vi bygger videre på lærdommen fra minitiden, men vi tager gerne imod børn, der ikke har været spejder før. Hos juniorerne arbejder vi med mange ting bl.a. Brug af kniv, Sav og Økse (Duelighedstegn) Lejrliv, Kort og kompas, Orientering, Førstehjælp, Knob og Besnøringer, Morse.

 

Juniorgrenen tager imod spejdere såvel fra minigrenen ved den årlige oprykning, som nye udefrakommende juniorer. I juniorgrenen er spejderne ved at have opnået en modenhed
og et erfaringsgrundlag, der betyder, at der kan stilles lidt sværere opgaver, hvor ikke alt er givet på forhånd. (en start på ”learning by doing”).

 

Learning by doing
Der tages udgangspunkt i juniorgrenens arbejdsstof ”Mælkevejen” og juniorarbejdet baseres på projekter, der løses i fællesskab. De enkeltes færdigheder skal i fællesskab bidrage til løsninger. Der lægges stor vægt på evnen til samarbejde, lysten til at lære fra sig og lysten til at modtage lærdom fra sine kammerater.

 

Som i minigrenen arbejdes der ligeledes med muligheden for at opnå mærker indenfor arbejdsstoffet. Alle nye juniorer får udleveret en ”Hej junior”, når de starter. Der arbejdes med emner, hvor patruljen eller den enkelte spejder forventes at tilegne sig færdigheder eller ”få kendskab til” emnerne

 

Vi lærer juniorerne at arbejde sammen og lære af hinanden, så vi som gruppe står stærkere for vi har alle svage og stærke sider. Vi arbejder efter princippet ” learning by doing”. Vi arbejder med at lære juniorerne større selvstændighed, frihed under ansvar og være medbestemmende om planlægningen af møder og ture.  Vi tager på forskellige ture i løbet af året, og vi tilbringer meget af tiden ude i naturen.

Trop og Klan (12-16)

Trop og Klan (12-16)

 

I Troppen sætter vi for alvor spejder princippet ”learning by doing” i spil. Derfor er det spejderne selv, som skal tage initiativ til at nå de mål, som troppen eller patruljen sætter i fællesskab, og lederne rådgiver og hjælper i nødvendigt omfang.


 

Troppens patruljer, Natugler, Slørugler og Hornugler bruger som regel Uglershytte eller Kulturhuset som udgangspunkt for aktiviteter, som ofte er af forberedende karakter, i form af foropgaver til løb og turneringer eller til fjeldaktiviteter mm.

 

I Troppen har den enkelte patrulje en modenhed og et erfaringsgrundlag der betyder, at der kan stilles lidt svære opgaver, hvor ikke alt er givet på forhånd. Dvs. ”learning by doing” er ofte udgangspunktet for de opgaver patruljerne bliver stillet overfor.

 

Som i de øvrige grene arbejdes der ligeledes med mærker indenfor arbejdsstoffet. Men først og fremmest tages der udgangspunkt i ”Regnbue-forløbet”, som er en væsentlig del af arbejdsstoffet i spejdergrenen. Alle nye spejdere får udleveret en ”Hej spejder” når de starter. I den periode den enkelte spejder er i troppen er tanken et vedkommende skal have haft chancen for mindst 1-2 udlandsture heraf en i vildmarken.